Διοίκηση

Η Corinthians Clan διοικείτε με τα πρότυπα ομάδων τύπου Clan, αυτό σημαίνει για την ομάδα μας οτι έχει στην διοίκηση της μερικά αμετάκλητα μελή και μερικά που μπορούν να αλλάξουν

Έως Clan λοιπόν Η Διοίκηση έχει έως έξεις

  • Συμβούλιο Ιδρυτικών Μελών
  • Αρχηγός της Clan
  • Υπαρχηγοί της Clan
  • Συμβούλιο ΒΓΚ (Υπεύθυνοι & Βοηθοί)
  • Υπεύθυνοι σε Τομέα της Clan
  • Βοηθοί Υπεύθυνοι σε Τομέα της Clan

Μελη της Διοικησης

ARITSOS

Ιδρυτής και Αρχηγός της Clan

Nikellas

Ιδρυτής και Υπαρχηγός της Clan

Geostain

Ιδρυτής και Υπαρχηγός της Clan

Kurupas

Ιδρυτής και Υπαρχηγός της Clan

EleniPatapia

Ιδρυτής και Υπαρχηγός της Clan

SuperSayian

Υπεύθυνος του Content


AngelosSr

Βοηθός Υπεύθυνου Content

Voridis

Βοηθός Υπεύθυνου Content

Rakun

Υπεύθυνος του Esport

Contsem

Βοηθός Υπεύθυνου eSport

Dance

Βοηθός Υπεύθυνου Community

Kamperos

Βοηθός Υπεύθυνου Community

Komhs

Υπεύθυνος του Social Media