Διοίκηση

Η Corinthians Clan διοικείτε με τα πρότυπα ομάδων τύπου Clan, αυτό σημαίνει για την ομάδα μας οτι έχει στην διοίκηση της μερικά αμετάκλητα μελή και μερικά που μπορούν να αλλάξουν

Έως Clan λοιπόν Η Διοίκηση έχει έως έξεις

  • Συμβούλιο Ιδρυτικών Μελών
  • Αρχηγός της Clan
  • Υπαρχηγοί της Clan
  • Συμβούλιο ΒΓΚ
  • Υπεύθυνοι σε Τομέα της Clan ( ΒΓΚ Assistant Manager )

Μελη της Διοικησης

GIANNISGR

Ιδρυτής και Αρχηγός της Clan
Γενικός Αρχηγός της Clan & Game Captain & Coach Apex
AKA: KRITSGR, ARITSOS

Nikellas

Ιδρυτής και Υπαρχηγός της Clan
Υπεύθυνος του eSport
AKA: NikellasGR

Geostain

Ιδρυτής και Υπαρχηγός της Clan
Υπεύθυνος του WoT

Kurupas

Ιδρυτής και Υπαρχηγός της Clan
Υπεύθυνος του WoT

SuperSayian

ΒΓΚ Assistant Manager της Clan
Υπεύθυνος του Content Ctreating
AKA: Supersa1yan0

Mwushs

ΒΓΚ Assistant Manager της Clan
Βοηθός Υπεύθυνου του Community

Clean Boy

ΒΓΚ Assistant Manager της Clan
Βοηθός Υπεύθυνου του Community

Contsem

ΒΓΚ Assistant Manager της Clan
Βοηθός Υπεύθυνου eSport & Game Captain LoL